Üniversitemizde İç Tetkik gerçekleştirildi

03 Ekim 2023, Salı 317

Kalite Koordinatörlüğünün düzenlediği, birim kalite sorumlularının gerçekleştirdiği iç tetkik faaliyeti kapsamında, tüm akademik ve idari birimlerimiz kalite yönünden denetlenmiştir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin gereklerinden biri olan iç tetkikte, birim kalite sorumluları farklı birimleri denetleyerek Üniversitemizde kalitenin yaygınlaştırılmasına ve  diğer birimlerin iyileştirme süreçlerine katkıda bulunmuştur. Birim amirlerinin katılımcı ve paylaşımcı bir anlayışla destek olduğu iç tetkik sürecinde, birimlerin kalite farkındalık düzeyi, düzeltici faaliyetler ve iyileştirmeler belirlenmiştir. İç tetkik sürecinde destek olan tüm personellerimize teşekkür ederiz.

Birimlerin iç tetkik soru listesine AÇÜ personelleri (@artvin.edu.tr uzantılı mail adresleriyle oturum açarak) Birim KYS Tablolarından ulaşabilirler.