FR-Form

AÇÜ-FR-0001-Genel Doküman Formu

AÇÜ-FR-0002-Doküman Talep Formu

AÇÜ-FR-0003-İş Akış Süreci Formu

AÇÜ-FR-0004-Düzeltici Faaliyet Formu

AÇÜ-FR-0005-Paydaş Analizi ve Paydaş Beklentisi Formu

AÇÜ-FR-0006-İç Tetkik Katılım Tutanağı Formu

AÇÜ-FR-0007-İç Tetkik Raporu Formu

AÇÜ-FR-0009-İç Tetkik Değerlendirme Formu

AÇÜ-FR-0010-İç Tektik Soru Listesi

AÇÜ-FR-0011-Risk Analizi Formu

AÇÜ-FR-0013-Birim İş Takvimi Formu

AÇÜ-FR-0014-Faaliyet Planı Formu

AÇÜ-FR-0015-Birim Hedef Tablosu Formu

AÇÜ-FR-0016-Birim Hedef İzleme Tablosu Formu

AÇÜ-FR-0020-Sınav Yoklama Listesi Formu

AÇÜ-FR-0021-Eğitim Katılım Formu

AÇÜ-FR-0022-İc Tetkik Ziyaret Programı Formu

AÇÜ-FR-0023-İç Tetkik Görevli Dağılımı Formu

AÇÜ-FR-0024-Akademik Danışman-Öğrenci Görüşme Formu

AÇÜ-FR-0025-Yayın Sözleşmesi Formu (EK-7)

AÇÜ-FR-0026-Yayın Önerisi Değerlendirme Formu (EK-6)(1)

AÇÜ-FR-0027-Danışman Yürütücü Onay Formu (EK-5)(1)

AÇÜ-FR-0028-Bölüm Yazarı Vekalet Sözleşmesi (EK-4)(1)

AÇÜ-FR-0029-Çeviri Eser Yayım İzin Belgesi (EK-3)(1)

AÇÜ-FR-0030-Telif Hakları Yayın Devir Formu (EK-2)(1)

AÇÜ-FR-0031-Yayın Öneri Formu_(EK-1)(3)

AÇÜ-FR-0032-Genel Dilekçe Formatı

AÇÜ-FR-0033-Öğretim Elemanı Görev Belgesi

AÇÜ-FR-0034-Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Başvuru Formu

AÇÜ-FR-0035-Kısa Süreli Araştırma İzin Formu (1-7Gün)

AÇÜ-FR-0036-Uzun Süreli Araştırma İzin Formu (1-8 Gün)

AÇÜ-FR-0037-Öğretim Üyesi Görev Süresi Uzatma Formu

AÇÜ-FR-0038-Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatma Formu

AÇÜ-FR-0039-Kurul Kararları Genel Formu

AÇÜ-FR-0040-Öğretim Elemanı Özgeçmiş ve Eserler Bildirim Formu

AÇÜ-FR-0041-Doğum Yardımı Başvuru Formu

AÇÜ-FR-0042-Aile Yardımı Bildirim Formu

AÇÜ-FR-0043-Personel İlişik Kesme Formu

AÇÜ-FR-0044-Eğitim Katılım Formu

AÇÜ-FR-0045-Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Dilekçesi Formu

AÇÜ-FR-0046-Jüri Üyeliği Ücret Ödeme Beyan Formu

AÇÜ-FR-0047-Ders ve Çalışma Yükü Bildirim Formu

AÇÜ-FR-0048-Akademik ve İdari Personel Yurt Dışı Çıkış İzin Formu

AÇÜ-FR-0049-Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi Formu

AÇÜ-FR-0050-Personel İzin Formu

AÇÜ-FR-0051-GZFT-SWOT Analizi Formu

AÇÜ-FR-0052-Analiz İstek Formu

AÇÜ-FR-0053-Ders Programı Formu

AÇÜ-FR-0054-Araç Talep Formu

AÇÜ-FR-0055-Cihaz Bakım ve Kalibrasyon Talep Formu

AÇÜ-FR-0056-Cihaz Talep ve Sözleşme Formu

AÇÜ-FR-0057-Taşınır İstek Formu

AÇÜ-FR-0058-Bakım Onarım ve Yapım İşi Talep Formu

AÇÜ-FR-0059-Mobilya ve Dekorasyon Atölyesi İş Talep Formu

AÇÜ-FR-0060-Optik Sınav Okuma ve Değerlendirme İstek Formu

AÇÜ-FR-0061-Personel Günlük Devam Çizelgesi Formu

AÇÜ-FR-0062-Temizlik Takip Çizelgesi Formu

AÇÜ-FR-0063-Tedarikçi Değerlendirme Formu

AÇÜ-FR-0064-Fazla Çalışma İzin Formu

AÇÜ-FR-0065-Fazla Çalışmaya Ait Takip Çizelgesi Formu

AÇÜ-FR-0066-Sürekli İşçi Aylık Puantaj Formu

AÇÜ-FR-0067-Ücretsiz İzin Formu

AÇÜ-FR-0068-Devamsız Öğrenci Bildirim Formu

AÇÜ-FR-0069-Sınav Evrak Zarfı Örneği Formu

AÇÜ-FR-0099-PUKÖ Döngüsü Formu

AÇÜ-FR-0100-Dönem Sınavları Gözetmen Değişikliği Formu

YTD-FR-0001-Asansörler Periyodik Bakım Takip Formu

YTD-FR-0002-Bakim Onarim ve Yapım İşi Talep Formu

YTD-FR-0003-Doğalgaz Kazanları Periyodik Bakım Takip Formu

YTD-FR-0004-Ekipman Zimmet Tutanağı Formu

YTD-FR-0005-Asansör Envanter Formu

YTD-FR-0007-Jeneratör Envanter Formu

YTD-FR-0008-Yangın Tesisatı Envanter Formu

YTD-FR-0009-İşyeri Teslim Tutanağı Formu

YTD-FR-0011-Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı Formu

YTD-FR-0012-Malzeme Çıkış Tutanağı Formu

YTD-FR-0013-Ekipman Zimmet Teslim Tutanağı Formu

YTD-FR-0014-Muayene ve Kabul Tutanağı Formu

YTD-FR-0015-Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı Formu

YTD-FR-0017-Teklif Mektubu Formu

YTD-FR-0018-Teknik Rapor Formu

YTD-FR-0019-Teknik Şartname Formu

YTD-FR-0020-Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli Formu

YTD-FR-0021-Yaklaşık Maliyet Tespit Formu

YTD-FR-0022-Müşteri Memnuniyet Anketi Formu

YTD-FR-0023-Tedarikçi Memnuniyet Anketi Formu

YTD-FR-0024-Yüklenici İş Sağlığı ve Güvenliği Ek Protokolü Formu

YTD-FR-0025-Yangın İhbar Santralleri Periyodik Bakım Takip Formu

YTD-FR-0026-Doğrudan Temin Onay Belgesi Formu

YTD-FR-0030-Jeneratörler Periyodik Bakım Takip Formu

YTD-FR-0031-Kesintisiz Güç Kaynakları Periyodik Bakım Takip Formu

YTD-FR-0032-Konfor ve Salon Tipi Klimalar Periyodik Bakım Takip Formu

YTD-FR-0033-Trafolar Periyodik Bakım Takip Formu

YTD-FR-0034-VRF Üniteleri Periyodik Bakım Takip Formu

YTD-FR-0035-Arazi Görev Formu

YTD-FR-0036-Ek Özel Hizmet Tazminatı Formu

YTD-FR-0037-Chiller Cihazları Periyodik Bakım Takip Formu