Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Konferansı

02 Ağustos 2022, Salı 98

Üniversitemizde “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi” temalı konferans Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar ve Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Konferansın açılış konuşmasını Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kibar yaptı. Prof. Dr. Murat Kibar, Üniversitemizde kalite süreçleri ve gelişimi, kalite yönetimi ve kalite standartlarının yakalanması bağlamında Üniversitemizde yürütülen çalışmalar ile YÖKAK İzleme Raporu doğrultusunda akreditasyon süreci hazırlıkları hakkında bilgiler aktardı.

Prof. Dr. Murat Kibar’ın açılış konuşmasının ardından moderatörlüğünü Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin’in yürüttüğü konferansa geçildi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin: “Kaliteye yapılan yatırım aslında kendimize ve ülkemizin geleceğine yönelik bir yatırımdır.”

Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin konferansta Yükseköğretimde kalitenin artırılması ve kalite bilincinin oluşturulması bağlamında Üniversitemizde önemli çalışmalar başlatıldığına dikkat çekti. Rektörümüz Prof. Dr. Bilgin konferansta özetle şu değerlendirmelere yer verdi:

“Artvin Çoruh Üniversitesi olarak Ar-Ge ve eğitim-öğretim alanlarında kalite çıtasının yükseltilmesi doğrultusunda yürütülen hazırlıklarda epey mesafe katetmiş bulunmaktayız. Aynı zamanda, ‘tıbbi ve aromatik bitkiler’ sahasında uzman, öncü ve lider bir üniversite olarak bölgesel kalkınmayı desteklemek adına çalışmalar yapacağız. ‘Tıbbi ve aromatik bitkiler’ sahasındaki faaliyet, hedef ve beklentilerimizi yeni hazırladığımız Stratejik Plana dahil ettik.

Bilindiği üzere küresel kalkınma trendi ‘yeşil kalkınma’ ekseninde toplanmaktadır. Çevre dostu enerjiye dönüş ve tabiat bazlı üretim ağının oluşturulması tüm dünyada benimsenen bir stratejidir. Biz de ülkemizin güzide şehri Artvin’de ‘yeşil kalkınma’yı desteklemek adına bir pilot bölge tesis etme gayretindeyiz. Eğitim-öğretim, Ar-Ge ve toplumsal katkı olarak üç temel üzerine inşa edilmiş proje ve akademik çalışmalara hız kazandıracağız. Bu bağlamda sadece yönetim kademesi değil Üniversitemizin tüm paydaşları bu farkındalığa ve hassasiyete sahiptir. Kaliteye yapılan yatırım aslında kendimize ve ülkemizin geleceğine yönelik bir yatırımdır. Üniversitemizdeki Kalite Güvence Sistemi ve akreditasyon hazırlıklarını kurumsal ve rutin bir süreç olarak düşünmekten ziyade kendimizle ilişkilendirmeli ve özümsemeliyiz.”

Prof. Dr. Muhsin Kar: “YÖKAK, üniversitelere kendi ihtiyaçlarına ve şehrin dinamiklerine göre bir model geliştirmelerini önermektedir.”

Konferansta Prof. Dr. Muhsin Kar, “Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemi, YÖKAK tarafından kabul edilmiş çerçeveler, kalite kavramı ve tanımı, nitelikli araştırma ve geliştirme faaliyetleri, paydaşların kaliteye bakışı, kalitenin eğitim sektörüne uyarlanma süreci” gibi konularda bir konuşma gerçekleştirdi. Prof. Dr. Kar, “Kalite Güvence Sisteminin temel dayanakları olan hesap verebilirlik, şeffaflık ve ilerleme-iyileşme anlayışı ile temel fonksiyonları eğitim-öğretim, ar-ge ve toplumsal katkı olan yükseköğretim kurumlarının ve paydaşların beklentilerine dair bilgiler aktardı.

Prof. Dr. Muhsin Kar, “YÖKAK olarak bizler üniversitelere sınırları önceden çizilmiş katı bir model önermiyoruz. Üniversitelere kendi ihtiyaçlarına ve şehrin dinamiklerine göre bir model geliştirmelerini öneriyoruz. İhtiyaca binaen inşa edilmiş kalite güvence sisteminin daha uygulanabilir olacağını düşünmekteyiz.” ifadelerine yer verdi.

YÖKAK Uzmanı Ayhan Koçer: "YÖKAK'ın Faaliyet Alanı ve Kurumsal Akreditasyon Programı"

YÖKAK Uzmanı Ayhan Koçer de "YÖKAK'ın Faaliyet Alanı ve Kurumsal Akreditasyon Programı, Kalite İç ve Dış Değerlendirme Mekanizmaları" temasında sunum eşliğinde bilgilendirmeler yaptı. Uzman Ayhan Koçer sunumunda ayrıca “YÖKAK Kalite Güvencesi, Akreditasyon Kuruluşları Ve Süreçleri, Ülkemizde Program Akreditasyonu Uygulamaları, Yökak Değerlendirme Türleri, Kurumsal Dış Değerlendirme ve İzleme Programı, Kurumsal Akreditasyon Programı, Değerlendirme Süreçlerinde Kullanılan Temel Dokümanlar ve Akreditasyon Ölçütleri” temalarında anekdotlar aktardı.

Konferans soru-cevap bölümü ve katılımcı görüşlerinin paylaşılmasının ardından sona erdi.

Konferansın ardından konuk konuşmacılara plaket ve hediyeleri Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kibar tarafından takdim edildi.

Aynı zamanda Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin ve YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, Üniversitemiz Rektörlük Makamında bir araya geldi. Buradaki programda Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Üniversitemizin eğitim ve akademi alanlarında yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra Kafkasya bölgesi üniversiteleri yürürlüğe koyduğu akademik iş birlikleri ve imzalanan protokoller hakkında bilgilendirmelerde bulundu.