Kalite Koordinatörlüğü 2020/4 Toplantısı 20.10.2020 Tarihinde Yapıldı.

21 Ekim 2020, Çarşamba 196

Kalite Koordinatörlüğü 2020/4 Toplantısı 20.10.2020 Tarihinde Yapıldı.  Toplantıda 2021 yılı için hazırlanacak Kalite Eylem Planı'nın taslağı görüşüldü. Eğitim ve Öğretim ile Uluslararasılaşma kalite ölçütleri sunuldu ve yapılabilecek iyileştirmeler tartışıldı.Toplantı kararlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Diğer Kalite Koordinatörlüğü toplantılarımıza ulaşmak için lütfen tıklayınız.