Kalite Eğitim Grubunun TS ISO EN 9001:2015 Eğitimi

21 Eylül 2020, Pazartesi 312

Üniversitemizde uluslararası alanda kabul görmüş, kalite yönetim standartlarına uygun bir yönetim sisteminin oluşturulması sonrasında, TS ISO EN 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alımına yönelik çalışmalar Rektörlüğümüz tarafından başlatıldı. Bu kapsamda öncelikli olarak Rektörlüğümüz tarafından Kalite Eğitim Grubu oluşturuldu ve gruba yönelik Türk Standartları Enstitüsü tarafından 14-17 Eylül 2020 tarihleri arasında online eğitim verildi. 

Eğitim Programı:
14 Eylül 2020: TS ISO EN 9001:2015 Kalite yönetim Sistemi Temel Eğitimi
15 Eylül 2020: Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi
16 Eylül 2020: Dokümantasyon Eğitimi
17 Eylül 2020: İç Tetkik Eğitimi