Prosedürler Güncellenmiştir. Lütfen PR-Prosedür Dosyasından kontrol ediniz.

25 Nisan 2023, Salı 49

AÇÜ-PR-001-Dokümante Edilmiş Bilgiye Yönelik Faliyetler Prosedürü, AÇÜ-PR-002-Kayıtların  Kontrolü Prosedürü, AÇÜ-PR-003-Uygunsuzluk Yönetimi ve Düzeltici Faaliyetler Prosedürü, AÇÜ-PR-004- Yönetimin Gözden Geçirmesi ve Stratejik Yönetim Prosedürü ve AÇÜ-PR-005-İç Tetkik Prosedürü Güncellenmiştir. Lütfen PR-Prosedür Dosyasından kontrol ediniz.