2020/4 Sayılı Koordinatörlük Toplantısı

13 Ekim 2020, Salı 240

Eğitim Öğretim, Araştırma Geliştirme, Toplumsal Katkı, Uluslararası İlişkiler ve Yönetim Sistemleri konu başlıklarına yönelik Koordinatörlük üyelerinin sunumlarının
dinlenmesi, 2020 KİDR hazırlıklarına yönelik Birim Kalite Komisyonlarına yapılacak online eğitim takviminin belirlenmesi, 2021 Kalite Eylem Planı taslağının görüşülmesi gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacak olan Kalite Koordinatörlüğü toplantısı, 20/10/2020 Salı günü saat 14:00'da Senato Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir. Toplantı davetine ulaşmak için lütfen tıklayınız.