Görev ve Yetkiler


Kalite Koordinasyon Ofisinin Görevleri

 

 • Kalite Yönetim Sistemi için gerekli süreçleri belirlemek, uygulamak ve sürdürülmesini sağlamak,
 • Kalite Yönetim Sistemi performansı ve iyileştirme için ihtiyaçları raporlamak,
 • Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili konularda dış kuruluşlarla ilişkileri yürütmek,
 • Kalite Koordinatörlüğünün görevleriyle ilgili olarak Üniversitenin tüm akademik ve idari birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,
 • Kalite standartlarını takip ederek Kalite Yönetim Sisteminin yapılanmasını sağlamak,
 • Akademik birimlerin Kalite Temsilcileri ile yapılan toplantıları koordine etmek,
 • Görev alanıyla ilgili doküman hazırlamak, dokümanlarda düzeltme yapmak, yayınlamak, kaydetmek ve dağıtım yapmak,
 • Kalite iç denetim planını hazırlamak ve iç denetimlerin yapılmasını sağlamak,
 • Kalite temsilcilerinin, iç denetçilerin, süreç sorumlularının ve çalışanların Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili eğitim almalarını sağlamak, konuyla ilgili eğitimler vermek,
 • Yönetimin gözden geçirme toplantısı için girdileri hazırlamak, toplantının yapılması, alınan kararların yazılması ve birimlere dağıtımını yapmak,
 • Kalite hedeflerinin belirlenmesini ve hedef bazlı performans ölçümlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Komisyonun sekretarya ve personel destek hizmetlerini yürütmek,
 • Koordinatörlük büro çalışmalarını yönetmek,
 • Dış denetimlerin yapılması için gerekli tedbirleri almaktır.