Değerler


DEĞERLER

 

  • Yeniliğe ve gelişime açık, çözüm odaklı,
  • İnsan ve öğrenci merkezi yaklaşımlı,
  • Adil, şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı yönetim anlayışına sahip,
  • Kalite ve verimliliği ilke edinen,
  • Yönetimde kurumsallaşmayı ilke edinen,
  • Toplumsal duyarlılığı olan ve toplumun değerlerini koruyan,
  • Hoşgörülü ve özgürlükçü,
  • İşbirliğini ve dayanışmayı teşvik eden, rekabete açık,
  • Tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkan,
  • Görev ve sorumluluk bilinci aşılayan bir üniversite olmaktır.